Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'A30 Honiton to Devonshire Inn Improvement'